Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Urgentie


Er zijn situaties waarin het noodzakelijk is dat u op korte termijn verhuist. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kunnen mensen voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning.

Als u door een acute noodsituatie, zonder dat u dit kon voorzien, op korte termijn andere huisvesting nodig hebt, kunt u eventueel in aanmerking komen voor urgentie. Urgentie betekent dat u voorrang krijgt op andere woningzoekenden. Voorrang is een zwaar middel. Immers iemand die al lang ingeschreven staat en op een woning heeft gereageerd moet voor de urgent woningzoekende een stapje terugdoen. Dat voelt niet altijd even rechtvaardig. Wij verlenen daarom alleen urgentie als uw situatie aan een aantal voorwaarden voldoet.


Voor wie is een urgentieverklaring bedoeld?
Voor mensen in een noodsituatie en die dringend een andere woning nodig hebben. Wat kan een noodsituatie zijn?

  • U woont ten minste één jaar in Hengelo of Borne, uw relatie is beëindigd en u heeft de dagelijkse zorg voor inwonende kinderen;
  • U moet gedwongen uw woning in Hengelo of Borne verkopen en u heeft de dagelijkse zorg voor inwonende kinderen.
  • Door brand is uw huurwoning van Welbions of Twinta Wonen niet meer bewoonbaar.
  • U reist dagelijks meer dan 1,5 uur - op basis van een enkele reis - tussen uw woning en uw werk in Hengelo en uw gezin moet meeverhuizen.
  • U verleent mantelzorg in Hengelo of Borne en dit is officieel erkend.

Om voor urgentie in aanmerking te komen, mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 42.436 (prijspeil 2019). De urgentiecommissie weegt mee wat u zelf al hebt gedaan om (andere) woonruimte te vinden.   

Als u in Hengelo woont, kunt u alleen urgentie voor woningen in Hengelo aanvragen. Woont u in Borne? Dan kunt u urgentie aanvragen voor woningen in Borne en soms in Hengelo.

Kosten urgentieaanvraag
De kosten voor het indienen van een urgentieaanvraag zijn € 45,- U kunt dit bedrag zelf overmaken op rekeningnummer (IBAN) NL 20 INGB 065 558 0271 t.n.v. Welbions onder vermelding van uw naam, adres, woonplaats en e-mailadres en melding dat het om urgentie gaat. U kunt ook pinnen aan de balie van Welbions. Zodra het bedrag bij ons binnen is nemen wij uw aanvraag in behandeling. Als u urgentie wordt toegekend, krijgt u het bedrag van € 45,- retour.

Onafhankelijke urgentiecommissie
Uw urgentieaanvraag wordt behandeld door een onafhankelijke urgentiecommissie. Een keer per twee weken vergadert de urgentiecommissie.

Hoe werkt een urgentie?
In de meeste gevallen geeft de urgentiecommissie het advies aan Welbions om eenmalig een passende etagewoning aan te bieden. Als u die aanbieding weigert vervalt uw urgentie.


WMO-indicatie
Een aanvraag op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) doet u in uw eigen gemeente. De indicatie moet aangeven dat u moet verhuizen, omdat uw huidige woning niet aan te passen is. De aanvraag kan worden ingediend door de afdeling WMO in de gemeente waarin u woont.

Help en uitleg ?

x
Helpmodus is nu actief

De help functie is nu actief. Klik op het ?-icoon om uitleg te krijgen bij dat betreffende onderwerp. Klik nogmaals op "Help?" om de helpmodus te sluiten.