Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Verdeling van woningen


Samen met de gemeente Hengelo en Borne hebben Welbions en Twinta Wonen uitgangspunten vastgesteld voor de woonruimteverdeling in Hengelo en Borne. Welbions en Twinta Wonen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de woonruimteverdeling. De gemeenten zien er op toe dat het algemene belang in beide gemeenten wordt gediend.

De meeste woningen worden verdeeld via een aanbodsysteem. Dit betekent dat iedereen zelf kan reageren op beschikbare woningen. De woningen die nu te huur zijn, staan bij Woningaanbod. Daar kunnen woningzoekenden die zijn ingeschreven op een woning reageren.

Als de reactietermijn is verstreken, worden de reacties op volgorde gezet. Iedereen die heeft gereageerd krijgt een rangnummer. Hierbij geldt: hoe langer iemand staat ingeschreven, hoe hoger het rangnummer is. De woningzoekenden met het hoogste rangnummers krijgen de woning als eerste aangeboden. Als er kandidaten zijn met een (herhuisvestings)urgentie, gaan zij voor op reguliere woningzoekenden. Daarnaast zijn sommige woningen alleen bestemd voor senioren of jongeren.

Tot 1 juli 2018 is er een overgangsregeling. Iedereen die voor 1 juni 2016 stond ingeschreven als woningzoekende (zowel in Hengelo als in Borne) krijgt voorrang op een woning. Deze regeling geldt voor de plaats waar men stond ingeschreven. Schrijft u zich na 1 juni 2016 in? dan geldt de overgangsregeling niet.

 

Help en uitleg ?

×
Inkomenscontrole

Belangrijk nieuws over de inkomenscontrole! Lees meer in het nieuwsbericht.

x
Helpmodus is nu actief

De help functie is nu actief. Klik op het ?-icoon om uitleg te krijgen bij dat betreffende onderwerp. Klik nogmaals op "Help?" om de helpmodus te sluiten.