Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Veelgestelde vragen


Hoe is mijn privacy beschermd als ik mijn inkomensdocumenten toevoeg (upload)?

Wij vragen u om zelf uw BSN nummer onleesbaar te maken voordat u het inkomensdocument toevoegt in uw inschrijfgegevens. Als u het document vanaf een smartphone uploadt kunt u hiervoor gebruik maken van de kopieID-app van de Rijksoverheid. U mag het document ook zelf bewerken en het BSN nummer doorstrepen. Hiervoor moet u eerst het document printen zodat u het BSN nummer kunt doorstrepen en vervolgens scant u deze opnieuw in. Houdt u er wel rekening mee dat u het originele document moet kunnen overhandigen bij een woningacceptatie.

Alleen als u een woningaanbieding heeft kan de medewerker van de corporatie uw documenten inzien om uw inkomen te controleren. Heeft u geen aanbieding, dan zijn de documenten niet op te vragen door de corporatiemedewerkers. De medewerkers van WoningNet kunnen uw documenten niet inzien, ook niet als u een woningaanbieding heeft.

De documenten worden na een jaar automatisch verwijderd om te voorkomen dat er verouderde informatie blijft staan. Ook worden ze weggegooid als u zichzelf (of een ander persoon uit uw huishouden) uitschrijft.

Hoe kan ik mijn inkomensdocumenten toevoegen (uploaden)?

Log in en ga naar Mijn gegevens en dan het kopje Mijn documenten. Hier kunt u uw inkomensdocumenten toevoegen (uploaden). U kunt de digitale versie van uw inkomensverklaring of aanslag die u van de Belastingdienst heeft gekregen uploaden (in pdf-formaat), of een foto in jpg-, jpeg- of png-formaat. Zo kunt u bijvoorbeeld met uw smartphone een foto uploaden van uw papieren inkomensdocument. Elk document mag niet groter zijn dan 5MB. 
Wij vragen u om zelf het Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar te maken. Dat kan bijvoorbeeld door een foto te maken van het document met de KopieID-app van de Rijksoverheid. Leest u ook de instructiepagina uploaden op een computer of uploaden met een mobiele telefoon.
 

Kan iedereen mijn inkomensdocumenten zien na uploaden?

Nee, alleen medewerkers van de corporatie die u een woning aanbiedt, kunnen de documenten zien om uw inkomen te controleren. Heeft u geen aanbieding, dan zijn de documenten niet op te vragen door de corporatiemedewerkers. De medewerkers van WoningNet kunnen uw documenten niet inzien, ook niet als u een woningaanbieding heeft. Zij kunnen alleen controleren of er een document aanwezig is in uw gegevens.

De documenten worden na een jaar automatisch verwijderd om te voorkomen dat er verouderde informatie blijft staan. Ook worden ze weggegooid als u zichzelf (of een ander persoon uit uw huishouden) uitschrijft.

Waarom moet ik inkomensdocumenten toevoegen als ik wil reageren op een sociale huurwoning?

Het inkomen dat u opgeeft moet passen bij de huur van de woning. Als u actief reageert op het woningaanbod is het dus belangrijk dat uw inkomen klopt. Door het toevoegen van de inkomensdocumenten kan de corporatie vroeg in het aanbiedingsproces zien of u daadwerkelijk kans maakt op de woning. Door uw inkomen over te nemen van het document dat ook nodig is bij woningtoewijzing voorkomt u teleurstellingen en onnodige vertraging. Het aanbiedingsproces kan hierdoor sneller verlopen. Bij toewijzing voert de corporatie nog een definitieve controle uit als u alle documenten bij hen heeft ingeleverd.

Wanneer verschijnt het woningaanbod op de website?

Iedere dag wordt het aanbod van sociale huurwoningen op de website ververst. In de woningadvertenties staat tot wanneer u kunt reageren. Deze datum kan bij iedere woning anders zijn. Een woning staat minimaal acht dagen op de website.

Hoe vaak mag ik reageren?

U mag maximaal drie actuele reacties hebben op sociale huurwoningen. Dit zijn reacties op woningen waarvan de reactietermijn nog niet is verstreken. Is de reactietermijn van een van uw actuele reacties verstreken, dan kunt u weer op een nieuwe woning reageren. Wij adviseren u om minimaal één keer per week het woningaanbod op de website te bekijken. Iedere dag verschijnt er nieuw woningaanbod op de website. Naast deze reacties kunt u onbeperkt reageren op vrijesectorhuurwoningen

Hoe kan ik controleren of mijn reactie is vastgelegd?

Log in en klik op Mijn reacties en vervolgens op Actuele reacties of Lopende reacties. Hier ziet u welke reacties op sociale huurwoningen zijn vastgelegd.

Als u reageert op vrijesector huurwoningen krijgt u automatisch een e-mail ter bevestiging van uw reactie. U kunt deze reactie niet terugzien via Mijn reacties. De eigenaar van de woning neemt contact met u op. Wilt u meer informatie over uw reacties op vrijesector huurwoningen? Neem dan contact op met Welbions.

Wat zijn actuele en lopende reacties?

Bij Actuele reacties en Lopende reacties staan woningen waarop u onlangs heeft gereageerd.

Actuele reacties: reacties op woningen waarvan de reactietermijn nog niet is verstreken. Bij deze woningen ziet u uw huidige positie en hoeveel kandidaten er op dat moment op de woning hebben gereageerd. Totdat de reactietermijn verstrijkt, kunt u deze reacties nog intrekken.

Lopende reacties: reacties op woningen waarvan de reactietermijn is verstreken, maar nog niet definitief zijn toegewezen. Heeft u een woning bezichtigd, dan kunt u hier ook aangeven of u deze wilt accepteren of weigeren.

Wat zijn historische reacties?

Bij uw historische reacties staan de woningen waarop u enige tijd geleden heeft gereageerd. Deze woningen zijn inmiddels toegewezen aan een andere kandidaat.

Bij iedere woning ziet u de belangrijkste kenmerken van de woning, zoals de oppervlakte en het aantal kamers. Verder ziet u wat uw positie op de woning was, hoeveel inschrijfduur de persoon had die de woning heeft geaccepteerd, of er sprake was van voorrang en hoeveel woningzoekenden er in totaal op de woning hebben gereageerd.

Kan ik mijn reactie weer verwijderen?

Ja, dat kan zolang de reactietermijn nog niet is verstreken. Als u bent ingelogd kunt u een reactie verwijderen via Mijn reacties.

Ik denk dat het resultaat niet klopt. Wat is er aan de hand?

Wanneer uw resultaat voor een woning minder gunstig is dan u had verwacht, kan dit verschillende oorzaken hebben:

  • Het ging om een populaire woning waarop veel mensen hebben gereageerd;
  • Voor de woning kregen woningzoekenden met een urgentie voorrang.

Hoe wordt huurtoeslag berekend?

De Belastingdienst kijkt bij de berekening van huurtoeslag naar de verhouding tussen de rekenhuur van de zelfstandige huurwoning en het actuele totaalinkomen (toetsingsinkomen) van alle bewoners van die huurwoning. Hierbij is de samenstelling van uw huishouden en uw leeftijd van belang. De rekenhuur is de kale huur plus een deel van de servicekosten. Voor meer informatie kunt u terecht op www.toeslagen.nl.

Let op! Voor passend toewijzen telt het inkomen van inwonende kinderen niet mee en bij de berekening van huurtoeslag wel.

Wat is het verschil tussen bruto huur rekenhuur en kale huur?

  • De bruto huur betreft het totale bedrag dat u voor de woning moet betalen;
  • De kale huur, ook wel netto huur genoemd, is de huur zonder servicekosten;
  • De rekenhuur betreft de kale huur plus een bedrag aan servicekosten. De rekenhuur is het bedrag waarmee rekening wordt gehouden bij de toekenning van huurtoeslag. Dit bedrag is meestal lager dan de bruto huur omdat niet alle servicekosten meetellen in de rekenhuur.

Worden alle vrijkomende huurwoningen gepubliceerd?

In een beperkt aantal gevallen kan het voorkomen dat een huurwoning van een van de verhuurders leeg komt en niet openlijk te huur wordt aangeboden. Dat gebeurt bijvoorbeeld als een woning gereserveerd wordt voor een bijzondere doelgroep, zoals statushouders, of voor een acuut urgent woningzoekende.

Help en uitleg ?

x
Helpmodus is nu actief

De help functie is nu actief. Klik op het ?-icoon om uitleg te krijgen bij dat betreffende onderwerp. Klik nogmaals op "Help?" om de helpmodus te sluiten.