Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Veelgestelde vragen


Hoe stel ik mijn inkomen vast?

Bij ieder huishoudlid geeft u het belastbaar jaarinkomen op. Het belastbaar jaarinkomen is het inkomen dat u dit jaar ontvangt en dat de Belastingdienst vastlegt.

Hoe bepaalt u het inkomen?

U neemt het over van de meest recente aanslag(en) of inkomensverklaring (IBRI-verklaring) van de Belastingdienst. Dit staat bij verzamelinkomen;

  • U neemt het over van de meest recente jaaropgave van uw werkgever of uitkeringsinstantie;
  • U berekent het zelf door het loon voor loonheffing op uw salarisstrook of het bruto bedrag op uw uitkeringsspecificatie met 12 te vermenigvuldigen. Ook het vakantiegeld en een eventuele dertiende maand moet u hierbij optellen. Incidentele beloningen, zoals een overwerkvergoeding hoeft u niet mee te rekenen;
  • Voor ZZP-ers, freelancers en andere ondernemers geldt het verzamelinkomen van de fiscale aangifte of de schatting fiscale aangifte.

Bedenk vervolgens of er veranderingen zijn. Verdient u in dit jaar meer of minder? Krijgt u nog andere inkomsten buiten uw loon? Verreken dit direct in het inkomen dat u in uw inschrijfgegevens hebt doorgegeven. Als u bent ingelogd past u dit zelf aan bij ‘Mijn gegevens’ Profiel.

Welke personen mag ik opschrijven bij mijn inschrijving?

U geeft op met wie u in de woning wilt gaan wonen. De volwassen leden voeren een zogeheten duurzame gemeenschappelijke huishouding. Een overzicht van personen die tot een huishouden worden gerekend, vindt u hier.

Hoe zit het met alimentatie?

Alimentatie die u voor u zelf ontvangt, maakt deel uit van uw belastbaar jaarinkomen. Alimentatie van kinderen telt niet mee. Betaalt u alimentatie voor uw ex-partner, dan mag u die aftrekken van de berekening van uw inkomen. Alimentatie voor de kinderen mag u niet van het belastbaar jaarinkomen aftrekken.

Hoe bereken ik mijn inkomen op basis van een salarisstrook of uitkeringsspecificatie?

Neem het bedrag dat bij belastbaar maandloon / loon voor loonheffing  staat vermeld en vermenigvuldig dit bedrag met 12. Bij loon per 4 weken vermenigvuldigt u het bedrag met 13. Vervolgens telt u er 8% (vakantiegeld) bij op en eventueel een dertiende maand. Ontvangt u vaste toeslagen voor bijvoorbeeld onregelmatige diensten? Dan telt u deze ook mee bij uw inkomen. Tel hier vervolgens uw eventuele inkomen uit vermogen dat boven de belastingvrijstellingsgrens zit bij op.

Hoe is mijn privacy beschermd als ik mijn inkomensdocumenten toevoeg (upload)?

Wij vragen u om zelf uw BSN nummer onleesbaar te maken voordat u het inkomensdocument toevoegt in uw inschrijfgegevens. Als u het document vanaf een smartphone uploadt kunt u hiervoor gebruik maken van de kopieID-app van de Rijksoverheid. U mag het document ook zelf bewerken en het BSN nummer doorstrepen. Hiervoor moet u eerst het document printen zodat u het BSN nummer kunt doorstrepen en vervolgens scant u deze opnieuw in. Houdt u er wel rekening mee dat u het originele document moet kunnen overhandigen bij een woningacceptatie.

Alleen als u een woningaanbieding heeft kan de medewerker van de corporatie uw documenten inzien om uw inkomen te controleren. Heeft u geen aanbieding, dan zijn de documenten niet op te vragen door de corporatiemedewerkers. De medewerkers van WoningNet kunnen uw documenten niet inzien, ook niet als u een woningaanbieding heeft.

De documenten worden na een jaar automatisch verwijderd om te voorkomen dat er verouderde informatie blijft staan. Ook worden ze weggegooid als u zichzelf (of een ander persoon uit uw huishouden) uitschrijft.

Hoe kan ik mijn inkomensdocumenten toevoegen (uploaden)?

Log in en ga naar Mijn WoningNet en dan het kopje Mijn documenten. Hier kunt u uw inkomensdocumenten toevoegen (uploaden). U kunt de digitale versie van uw inkomensverklaring of aanslag die u van de Belastingdienst heeft gekregen uploaden (in pdf-formaat), of een foto in jpg-, jpeg- of png-formaat. Zo kunt u bijvoorbeeld met uw smartphone een foto uploaden van uw papieren inkomensdocument. Elk document mag niet groter zijn dan 5MB. 
Wij vragen u om zelf het Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar te maken. Dat kan bijvoorbeeld door een foto te maken van het document met de KopieID-app van de Rijksoverheid. Leest u ook de instructiepagina uploaden op een computer of uploaden met een mobiele telefoon.
 

Hoe wordt uw inkomen in uw inschrijving geïndexeerd?

WoningNet indexeert (verhoogt) het inkomen dat u heeft opgegeven naar het inkomen dat u naar verwachting in het huidige jaar zult ontvangen. Dit ge├»ndexeerde inkomen bepaalt op welke woningen u kunt reageren. Indexering van het inkomen in uw inschrijving vindt automatisch plaats op basis van het door u ingevulde inkomen en het jaar waarin dit inkomen is verdiend. Jaarlijks stelt de Rijksoverheid de indexeringsfactor vast.  

Voor 2019 geldt:

Huishoudinkomen=

Verzamelinkomen als door Belastingdienst vastgesteld over 2017 x 1,0517 of
Verzamelinkomen als door Belastingdienst vastgesteld over 2018 x 1,0336

Ik ben student. Welk inkomen geef ik op?

Wanneer u en/of uw partner studeert, dan toont u dit aan met een recent inschrijfbewijs van een voltijds studie aan een Nederlandse hogere onderwijsinstelling. U hoeft dan geen inkomen aan te tonen. Bij uw inschrijfgegevens onder Inkomen vult u een 0 (of een 1) in. Als u daarnaast andere inkomsten heeft uit bijvoorbeeld een bijbaan, dan geeft u dit wel op.

Ik ben zelfstandig ondernemer. Welk inkomen geef ik op?

Bent u zelfstandige? Gebruik dan een door een onafhankelijke boekhouder opgestelde winst- en verliesrekening over 2017 of 2018.

Kan iedereen mijn inkomensdocumenten zien na uploaden?

Nee, alleen medewerkers van de corporatie die u een woning aanbiedt, kunnen de documenten zien om uw inkomen te controleren. Heeft u geen aanbieding, dan zijn de documenten niet op te vragen door de corporatiemedewerkers. De medewerkers van WoningNet kunnen uw documenten niet inzien, ook niet als u een woningaanbieding heeft. Zij kunnen alleen controleren of er een document aanwezig is in uw gegevens.

De documenten worden na een jaar automatisch verwijderd om te voorkomen dat er verouderde informatie blijft staan. Ook worden ze weggegooid als u zichzelf (of een ander persoon uit uw huishouden) uitschrijft.

Moet ik mijn inkomensdocumenten meenemen bij een woningtoewijzing?

Ja, de meeste corporaties willen bij de woningtoewijzing de originele inkomensdocumenten zien die u heeft toegevoegd aan uw inschrijfgegevens. 

Telt het inkomen van inwonende kinderen mee?

Geeft u het eventuele inkomen van inwonende kinderen altijd op in uw inschrijfgegevens. Het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee bij het bepalen van het huishoudinkomen voor passend toewijzen en de maximale inkomensgrens. Het inkomen van inwonende kinderen telt wel mee bij het bepalen of u recht heeft op huurtoeslag. Omdat onze website een indicatie van de huurtoeslag geeft als u ingelogd het woningaanbod bekijkt, is het belangrijk dat u het inkomen van inwonende kinderen opgeeft. Ons systeem bepaalt automatisch per situatie of het inkomen van inwonende kinderen wel of niet meetelt.

Waarom is het van belang mijn juiste inkomen op te geven?

Wanneer u een woning krijgt aangeboden, toetst de verhuurder of uw inkomen passend is bij de huurprijs van de woning. U levert hiervoor bewijsstukken van uw inkomen aan. Komt uw inkomen niet overeen met het inkomen wat op uw inschrijving staat vermeld, dan kan dit gevolgen hebben voor de woningaanbieding.

Wanneer kan ik de inkomensverklaring van 2018 van de Belastingdienst ontvangen?

Dit verschilt per persoon en hangt af van uw persoonlijke situatie. 

  • Als u niet verplicht bent om aangifte te doen en ook geen aangifte heeft gedaan, kunt u vanaf 1 april 2019 de Inkomensverklaring van 2018 ontvangen.
  • Als u wel aangifte doet of heeft gedaan, kunt u een week nadat u de Aanslag 2018 heeft gekregen de Inkomensverklaring van 2018 ontvangen. Als u voor 5 april 2019 aangifte heeft gedaan, ontvangt u de aanslag in de loop van de maand juni.
  • In uitzonderingsgevallen kunt u geen Inkomensverklaring ontvangen.

Als de belastingdienst u geen Inkomensverklaring van 2018 kan geven, sturen zij altijd een verklaring waarin staat dat er (nog) geen Inkomensverklaring 2018 beschikbaar is voor u. Dat document neemt u mee bij een woningaanbieding.Welke inkomensdocumenten moet ik uploaden?

U voegt de documenten toe die u heeft gebruikt voor het bepalen van het inkomen. Dat wil zeggen in ieder geval de meeste recente inkomensverklaring of de definitieve of voorlopige aanslag Inkomstenbelasting van de Belastingdienst. Alleen als uw huidige inkomen sterk is gedaald of gestegen kunt u daarnaast eventuele salarisstroken of uitkeringsspecificaties toevoegen. Op de Inkomenspagina vindt u meer informatie over het op te geven inkomen.

Help en uitleg ?

x
Helpmodus is nu actief

De help functie is nu actief. Klik op het ?-icoon om uitleg te krijgen bij dat betreffende onderwerp. Klik nogmaals op "Help?" om de helpmodus te sluiten.