Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Inkomen


Uw inkomen bepaalt of u in aanmerking komt voor een sociale huurwoning, of u voorrang krijgt omdat u een laag inkomen heeft en of de huur van de woning niet te hoog is voor uw inkomen. 

Bepaal uw inkomen
Het inkomen dat u in uw inschrijving moet opgeven is het inkomen van alle meeverhuizende leden van uw huishouden. U heeft hiervoor één van de volgende twee documenten nodig:

  • Een inkomensverklaring uit het voorgaande jaar of, als deze nog niet beschikbaar is, het jaar daarvoor. Deze verklaring vraagt u op via de Belastingdienst. Doet u dit voor alle meeverhuizende volwassenen. U kunt uw inkomensverklaring (IB60) zelf downloaden in Mijn Belastingdienst.  Is uw Inkomen niet bekend? Dan kunt u telefonisch een inkomensverklaring opvragen. U ontvangt de verklaring binnen een week. Neem het bedrag over dat bij belastbaar loon of verzamelinkomen staat vermeld. 
  • Een recente definitieve of voorlopige aanslag inkomstenbelasting uit het voorgaande jaar of, als deze nog niet beschikbaar is, het jaar daarvoor. Neem het bedrag over dat bij verzamelinkomen staat vermeld. 

Op basis van de gegevens die u invoert, wordt er berekend wat uw verwachte inkomen van dit jaar is (uw inkomen wordt geïndexeerd). Dit geïndexeerde inkomen ziet u terug bij uw inschrijfgegevens.

De corporatie controleert bij de woningtoewijzing het door u opgegeven inkomen aan de hand van bovenstaande documenten. Als u geen (voorlopige) aanslag Inkomstenbelasting heeft en de Belastingdienst u geen Inkomensverklaring kan verstrekken, overlegt u aan de corporatie de schriftelijke bevestiging hiervan. Gebruikt u in dat geval uw laatste salarisstrook of uitkeringsspecificatie om uw verwachte inkomen in uw inschrijving op te geven. Lees hier hoe u uw inkomen dan berekent. 

Uw inkomen is sterk gedaald of gestegen
Wanneer uw inkomen is gedaald (bijv. minder uren gaan werken, met pensioen gegaan of door ontslag) of gestegen (bijv. meer uren gaan werken of een nieuwe baan) ten opzichte van het voorgaande jaar, dan kunt u uw verwachte inkomen van dit jaar in uw inschrijving opgeven. Dit is alleen voor u van belang wanneer u op een woning wilt reageren met een lagere of hogere huurprijs dan waar u op basis van uw inkomen van het voorgaande jaar op kunt reageren. De corporatie vraagt u bij wijzigingen in uw inkomen dit te onderbouwen met drie recente salarisstroken of uitkeringsspecificaties. Ook zal de corporatie u verzoeken om een verklaring over uw vermogen af te geven. U kunt uw verwachte inkomen van dit jaar berekenen met behulp van uw laatste salarisstrook of uitkeringsspecificatie. Lees hier hoe u uw inkomen dan berekent. 

Student of zelfstandige? 
Wanneer u en/of uw partner student is, dan toont u dit aan met een recent inschrijfbewijs van een voltijds studie aan een Nederlandse hogere onderwijsinstelling. U hoeft dan geen inkomsten aan te tonen of op te geven. Wanneer er naast uw studiefinanciering sprake is van andere inkomsten, dan moeten die wel worden opgegeven. 

Bent u zelfstandige? Gebruik dan een door een onafhankelijke boekhouder opgestelde winst- en verliesrekening over 2017 of 2018. 

Voeg de inkomensdocumenten toe aan uw inschrijving (uploaden) voor u gaat reageren
Wij vragen u om per volwassene in uw inschrijving de documenten toe te voegen die u heeft gebruikt voor het bepalen van het inkomen. Meer informatie over het toevoegen van uw inkomensdocumenten vindt u terug op de pagina Inkomenscontrole.

Hulp nodig?
Heeft u hulp nodig bij het berekenen van uw inkomen? Neemt u dan contact op met WoningNet Hengelo Borne


Veelgestelde vragen

Ik ben student. Welk inkomen geef ik op?

Wanneer u en/of uw partner studeert, dan toont u dit aan met een recent inschrijfbewijs van een voltijds studie aan een Nederlandse hogere onderwijsinstelling. U hoeft dan geen inkomen aan te tonen. Bij uw inschrijfgegevens onder Inkomen vult u een 0 (of een 1) in. Als u daarnaast andere inkomsten heeft uit bijvoorbeeld een bijbaan, dan geeft u dit wel op.

Ik ben zelfstandig ondernemer. Welk inkomen geef ik op?

Bent u zelfstandige? Gebruik dan een door een onafhankelijke boekhouder opgestelde winst- en verliesrekening over 2017 of 2018.

Hoe bereken ik mijn inkomen op basis van een salarisstrook of uitkeringsspecificatie?

Neem het bedrag dat bij belastbaar maandloon / loon voor loonheffing  staat vermeld en vermenigvuldig dit bedrag met 12. Bij loon per 4 weken vermenigvuldigt u het bedrag met 13. Vervolgens telt u er 8% (vakantiegeld) bij op en eventueel een dertiende maand. Ontvangt u vaste toeslagen voor bijvoorbeeld onregelmatige diensten? Dan telt u deze ook mee bij uw inkomen. Tel hier vervolgens uw eventuele inkomen uit vermogen dat boven de belastingvrijstellingsgrens zit bij op.

Telt het inkomen van inwonende kinderen mee?

Geeft u het eventuele inkomen van inwonende kinderen altijd op in uw inschrijfgegevens. Het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee bij het bepalen van het huishoudinkomen voor passend toewijzen en de maximale inkomensgrens. Het inkomen van inwonende kinderen telt wel mee bij het bepalen of u recht heeft op huurtoeslag. Omdat onze website een indicatie van de huurtoeslag geeft als u ingelogd het woningaanbod bekijkt, is het belangrijk dat u het inkomen van inwonende kinderen opgeeft. Ons systeem bepaalt automatisch per situatie of het inkomen van inwonende kinderen wel of niet meetelt.

Wanneer kan ik de inkomensverklaring van 2018 van de Belastingdienst ontvangen?

Dit verschilt per persoon en hangt af van uw persoonlijke situatie. 

  • Als u niet verplicht bent om aangifte te doen en ook geen aangifte heeft gedaan, kunt u vanaf 1 april 2019 de Inkomensverklaring van 2018 ontvangen.
  • Als u wel aangifte doet of heeft gedaan, kunt u een week nadat u de Aanslag 2018 heeft gekregen de Inkomensverklaring van 2018 ontvangen. Als u voor 5 april 2019 aangifte heeft gedaan, ontvangt u de aanslag in de loop van de maand juni.
  • In uitzonderingsgevallen kunt u geen Inkomensverklaring ontvangen.

Als de belastingdienst u geen Inkomensverklaring van 2018 kan geven, sturen zij altijd een verklaring waarin staat dat er (nog) geen Inkomensverklaring 2018 beschikbaar is voor u. Dat document neemt u mee bij een woningaanbieding.Hoe wordt uw inkomen in uw inschrijving geïndexeerd?

WoningNet indexeert (verhoogt) het inkomen dat u heeft opgegeven naar het inkomen dat u naar verwachting in het huidige jaar zult ontvangen. Dit geïndexeerde inkomen bepaalt op welke woningen u kunt reageren. Indexering van het inkomen in uw inschrijving vindt automatisch plaats op basis van het door u ingevulde inkomen en het jaar waarin dit inkomen is verdiend. Jaarlijks stelt de Rijksoverheid de indexeringsfactor vast.  

Voor 2019 geldt:

Huishoudinkomen=

Verzamelinkomen als door Belastingdienst vastgesteld over 2017 x 1,0517 of
Verzamelinkomen als door Belastingdienst vastgesteld over 2018 x 1,0336

Help en uitleg ?

x
Helpmodus is nu actief

De help functie is nu actief. Klik op het ?-icoon om uitleg te krijgen bij dat betreffende onderwerp. Klik nogmaals op "Help?" om de helpmodus te sluiten.