Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Veelgestelde vragen


Ik heb een woning geaccepteerd, wat nu?

Als u een woning hebt geaccepteerd en u als eerste voor de woning in aanmerking komt, ontvangt u een e-mail met het verzoek om uw gegevens aan te leveren. Welbions zal uw gegevens controleren.

Als u een woning hebt geaccepteerd en u komt (nog) niet als eerste voor de woning in aanmerking, dan moet u wachten. Eerst worden de woningzoekenden met een hogere positie uitgenodigd om gegevens te laten controleren. Alleen als deze woningzoekenden de woning niet gaan huren, komt u voor de woning in aanmerking.

Zijn uw gegevens na controle in orde, dan wordt er met u een afspraak gemaakt voor het tekenen van de huurovereenkomst. Als u verhuist, schrijft u zich op uw nieuwe adres in bij de gemeente.

U wordt uitgeschreven als u de woning definitief gaat huren. Om in de toekomst voor een andere sociale huurwoning in aanmerking te komen schrijft u zich opnieuw in als woningzoekende.

Waar kan ik zien op welke plaats ik ben geëindigd?

Nadat u bent ingelogd op de website kunt u bij reacties zien op welke woningen u hebt gereageerd en op welke plaats u bent geëindigd.

Hoe word ik uitgenodigd voor een bezichtiging?

U krijgt een aanbieding voor een woning per e-mail of telefoon. U kunt zelf kiezen of u per e-mail of per telefoon wilt worden benaderd. Dit geeft u aan bij Mijn Gegevens > Profiel. Wilt u telefonisch worden benaderd, dan adviseren wij u om gebruik te maken van voicemail of een antwoordapparaat.

U ontvangt gegevens van de huidige bewoner (of de contactpersoon) om een afspraak te maken, of u kunt op eigen gelegenheid de woning gaan bezichtigen (als de woning niet verhuurd is). U kunt ook een uitnodiging ontvangen voor een groepsbezichtiging, waarbij meerdere kandidaten tegelijk worden uitgenodigd om te woning te gaan bezichtigen. De datum en de tijd van een groepsbezichtiging staan vast.

Hoe krijg ik bericht?

U ontvangt op het door u opgegeven e-mailadres of telefoonnummer direct na het selectiemoment een e-mail of telefonisch bericht als kandidaat bent voor een woning. In het bericht wordt u gevraagd of u nog belangstelling hebt voor de woning. Hierop dient u binnen de gestelde reactietermijn, die wordt aangegeven in de e-mail of per telefoon te reageren. Als u niet op tijd reageert, vervalt de aanbieding voor de woning.

Ik heb geen e-mail ontvangen

Het kan zijn dat de e-mail in de SPAM is beland. Wij adviseren om dit eerst na te kijken. Mocht u ook daar geen e-mail hebben ontvangen, dan kunt u contact opnemen met Welbions.

Meerdere kandidaten tegelijk bezichtigen

Alle digitale aangeboden woningen worden door een groepsaanbieding aangeboden aan meerdere kandidaten tegelijk. Als de woning nog is bewoond, worden 3 kandidaten tegelijk uitgenodigd voor bezichtiging. Staat de woning al leeg, dan worden 5 kandidaten tegelijk uitgenodigd.

Ik heb geen e-mailadres, wat nu?

Als u geen emailadres hebt, krijgt u als u kandidaat bent voor een woning, telefonisch bericht en handelen wij de woningaanbieding verder telefonisch met u af. Wij proberen u telefonisch te bereiken tussen 8.00 en 17.00 uur. Als het niet lukt om u te bereiken, vervalt de aanbieding voor de woning.

Wanneer mag ik een woning bezichtigen?

Welbions nodigt u per e-mail uit voor het bezichtigen van een woning. Beschikt u niet over een e-mailadres, dan wordt u telefonisch benaderd. Het is mogelijk dat u meerdere uitnodigingen tegelijkertijd ontvangt.

Het is niet de bedoeling dat u de woning gaat bekijken, wanneer u geen uitnodiging hebt ontvangen.

Ik heb een woning geaccepteerd en wil nu alsnog weigeren. Kan dit?

Na acceptatie van de woning kunt u alsnog de woning weigeren. Als u dit na de controle van uw gegevens en goedkeuring van uw gegevens doet, kunnen er administratiekosten in rekening worden gebracht. Hebt u een urgentie en weigert u de woning nadat u die heeft geaccepteerd, dan kan dit gevolgen hebben voor uw urgentie.

Hoe kan ik de woning accepteren?

Na bezichtiging kunt u via de website, als u bent ingelogd, aangeven of u de woning wilt accepteren. Als u de eerstvolgende kandidaat bent voor de woning, ontvangt u per mail informatie over de benodigde documenten die wij van u nodig hebben.

Welke gegevens worden getoetst voordat een woning wordt toegewezen?

Voordat een woning definitief wordt toegewezen, controleert de corporatie in ieder geval de volgende zaken:

  • betaling inschrijf- en verlengingskosten;
  • inkomensgegevens*;
  • persoonlijke gegevens van uzelf en uw eventuele medeaanvrager(s) en/of kinderen;
  • aantal personen, samenstelling huishouden;
  • inschrijfduur;
  • eventuele urgentie/indicatie;
  • Nederlandse nationaliteit of geldige verblijfsstatus;
  • verhuurdersverklaring (indien van toepassing)

* Uw inkomen wordt getoetst aan de hand van een inkomensverklaring van u en uw eventuele partner en/of medebewoners. Een inkomensverklaring vraagt u aan bij de Belastingdienst, telefoonnummer (0800) 0543 (houdt uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand). U ontvangt de verklaring binnen vijf werkdagen.

Als de Belastingdienst geen inkomensverklaring kan afgeven, dan ontvangt u hiervan een schriftelijke bevestiging. Lever deze in en voeg uw meest recente jaaropgave, 3  recente loonstroken (of vier weekloonstroken), 3  uitkeringsspecificaties of een accountantsverklaring (als u zelfstandig ondernemer bent) toe. Als u studeert, voeg dan een DUO-bewijs toe.

Is uw inkomen flink gewijzigd, dan geldt het huidige inkomen in plaats van het verzamelinkomen van het voorgaande jaar.

Wat moet ik doen als ik de documenten voor de acceptatie van een woning niet op tijd kan inleveren?

Dan kan het zijn dat de woningaanbieding voor u vervalt. Neem in deze situatie zo snel mogelijk contact op met Welbions.

Wat betekent de melding ‘de woning is aangeboden’?

De melding ‘de woning is aangeboden’ betekent dat de woning is aangeboden aan een of meerdere woningzoekenden, maar dat de woning nog niet is geaccepteerd.

Blijft mijn inschrijving geldig na het accepteren van een woning?

Na acceptatie van een woning vervalt uw inschrijving en daarmee uw inschrijftijd. Wilt u toch blijven reageren, dan kunt u zich opnieuw inschrijven als woningzoekende. Als u een woning hebt gekocht of een woning hebt gehuurd in de vrije sector (een huurwoning boven de maximale huurtoeslaggrens), wordt u niet uitgeschreven.

Wat is een verhuurderverklaring?

Een verhuurderverklaring is een verklaring die ingevuld wordt door uw huidige verhuurder. Uw huidige verhuurder vult onder meer in of er een betalingsachterstand is, en of er bijvoorbeeld sprake is geweest van overlast. Een meeverhuizend persoon die zelfstandig een (andere) woning huurt, vult ook een verhuurderverklaring in.

Ik heb een klacht, waar kan ik de klacht indienen?

Wij proberen u altijd zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als u echter klachten hebt over onze service of u bent het niet eens met een beslissing, dan kunt u een klacht indienen bij Welbions. U kunt uw klacht mailen naar Welbions of door een brief te sturen naar Welbions, Postbus 430, 7550 AK Hengelo.

Help en uitleg ?

x
Helpmodus is nu actief

De help functie is nu actief. Klik op het ?-icoon om uitleg te krijgen bij dat betreffende onderwerp. Klik nogmaals op "Help?" om de helpmodus te sluiten.