Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Documenten aanleveren


Bent u de eerste kandidaat en heeft u de woning na bezichtiging geaccepteerd? Dan ontvangt u een mail met het verzoek om uw gegevens, die u vooraf al heeft verzameld, in te leveren. Te laat of niet aanleveren van de gevraagde gegevens kan ertoe leiden dat de woningtoewijzing niet doorgaat.

In de mail die u ontvangt, staat een overzicht van gegevens die u moet laten controleren. Deze gegevens kunt u vervolgens mailen naar verhuur@welbions.nl of persoonlijk afgeven bij Welbions.

Inkomensverklaring is verplicht

U heeft in ieder geval een inkomensverklaring (ook wel IBRI-verklaring genoemd) of een definitieve aanslag inkomstenbelasting voor u en uw eventuele partner en/of medebewoners nodig. Zonder één van deze documenten kan Welbions uw inkomen niet controleren en komt u dus niet in aanmerking voor een woning. Zorg daarom dat u op tijd beschikt over de juiste papieren.

Een inkomensverklaring vraagt u aan bij de Belastingdienst, telefoonnummer 0800 - 0543 (houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand). U ontvangt de verklaring binnen vijf werkdagen.

Als de Belastingdienst geen inkomensverklaring kan afgeven, dan ontvangt u hiervan een schriftelijke bevestiging. Lever deze in en voeg uw meest recente jaaropgaaf, 3 recente loonstroken (of vier weekloonstroken), 3 uitkeringsspecificaties of een accountantsverklaring (als u zelfstandig ondernemer bent) toe. Als u studeert, voeg dan een DUO-bewijs toe.

Verhuurdersverklaring

Welbions kan u vragen een verhuurdersverklaring aan te leveren als u momenteel of in het verleden zelfstandige woonruimte hebt gehuurd.

Gegevens check

Welbions controleert alle gegevens en bekijkt of deze met de voorwaarden voor de woning overeenkomen. Is alles in orde, dan worden alle voorwaarden met u doorgenomen en wordt er een afspraak gemaakt om de huurovereenkomst te tekenen. Als u na een positieve controle alsnog afziet van de woning, dan kan Welbions leegstandskosten in rekening brengen.

Als u vragen heeft over de gegevens die u moet laten controleren, of als u niet beschikt over de opgevraagde stukken, neem dan contact op met Welbions.

Help en uitleg ?

x
Helpmodus is nu actief

De help functie is nu actief. Klik op het ?-icoon om uitleg te krijgen bij dat betreffende onderwerp. Klik nogmaals op "Help?" om de helpmodus te sluiten.